Inhaalslag bij gemeenten in goede handen

Als specialist op het gebied van cloudtechnologie hebben medewerkers van NeoNomads inmiddels vele grotere, middelgrote en kleinere gemeenten ondersteund bij het updaten van hun IT-omgeving, En dat doen ze nog steeds. Vaak is sprake van een gedateerde omgeving die een forse upgrade behoeft naar een moderne flexibele versie, waarbij de cloud werd geïntroduceerd en eindgebruikers meer functionaliteiten krijgen, waaronder Teams.

Een goede beveiliging vormde vanzelfsprekend een essentiële voorwaarde, terwijl ook de geldende overheidsregels, zoals BIO-standaarden, in acht werden (en worden) genomen. In sommige gevallen, vooral bij kleinere gemeenten, speelde ook de wens om IT-beheer later elders te beleggen.
Centraal in opdrachten stond telkens de introductie van gestandaardiseerde moderne werkplekken die eenvoudig te beheren moeten zijn. Vanzelfsprekend was vereist dat locatie-onafhankelijk kon worden gewerkt. Ook de mogelijkheid om het beheer zowel intern als extern te kunnen laten plaatsvinden, kwam in een aantal opdrachten voorbij. En logischerwijs moest worden voorzien in een adequate backup-faciliteit, gecombineerd met de mogelijkheid om bij incidenten te kunnen uitwijken.

Onze inzet
De medewerkers van NeoNomads werkten in de rol van Architect (Cloud/Hybride), Infrastructuur specialist, Microsoft 365 specialist. Hun werkzaamheden betroffen onder meer:

 • Opzetten/uitwerken van high level design van ontwerpen, incl. de migratie/ implementatie
 • Toepassen en implementeren van BIO-standaarden
 • Presentatie van ontwerpen/keuzes aan stakeholders
 • Realisatie van de Private en Azure Cloudomgeving
 • Bewaken van de samenhang van gekozen oplossingen
 • Nieuwe opzet van AADConnect en ADFS
 • Het realiseren van Private Cloud
 • Migratie naar Office365, waaronder Exchange online
 • Waarborgen van bedrijfscontinuïteit (backup and recovery)
 • Opstellen van impact analyses voor wijzigingen
 • Automatiseren van wijzigingen en opstellen van automatiseringsdoelen

In alle gevallen werd een passende en werkende IT-omgeving opgeleverd die toekomstbestendig is, en daarin mee kan groeien. Er kan flexibel worden opgeschaald en uitgebreid. Bovendien voldoen alle omgevingen aan de geldende overheidsnormen, zoals op het gebied van governance, beveiliging en de mogelijkheid om het beheer te outsourcen. Daar waar mogelijk zijn/worden moderne Cloud-technologieën toegepast. NeoNomads kan melden dat alle projecten zijn aangenomen op basis van een vaste prijs en dat de werkzaamheden binnen tijd en budget werden afgerond.

De toegevoegde waarde van NeoNomads

 • Passende oplossingen voor geconstateerde uitdagingen
 • Voorkomen van productieverstoringen
 • Kennis en mogelijkheden vergroot binnen de organisatie
 • Goed te onderhouden architectuur
 • Flexibel platform
 • Voldaan aan de vereiste securitymaatregelen (governance), zoals de BIO-standaarden
 • Werken binnen budget
 • Oplevering conform planning