Een snelle transitie naar Azure

Veilige en betrouwbare financiële informatie is voor elke organisatie, bedrijf of burger essentieel, maar als het de kern van je bestaan betreft, geldt dat dubbel en dwars. Voor een financiële instelling in het zuidoosten van het land ontwikkelden we daarom een technisch ontwerp om daarna de Azure Infrastructuur uit te rollen. Behalve dat we praktisch waren betrokken bij deze uitrol, traden we ook op als adviseurs van de teams voor development en infrastructuur.

Binnen deze opdrachtgever wordt nu gewerkt volgens het principe Infrastructure as Code en SaaS before Paas, Paas before IaaS. Alle infrastructuur wordt geprogrammeerd en opgeslagen in Azure DevOps Git. De Infrastructuur en programmatuur wordt doormiddel van Azure DevOps Build en Release pipelines uitgerold in Microsoft Azure.

Resultaten

  • De nieuwe infrastructuur is toekomstbestendig
  • Alle configuraties zijn vastgelegd in code
  • Dynamisch gebruik van resources, pay what you use
  • Kostengebruik is inzichtelijk via Azure Cost Management
  • Auditability: elke stap in Azure wordt vast gelegd via logging
  • Implementatie volledige DTAP-straat, opgedeeld in verschillende Azure subscriptions